Zaujímavé konferencie v Košiciach

Karpatská nadácia organizuje medzinárodnú konferenciu „Mladí a kreatívni: Robme veci inak!“ v rámci projektu Generation 2020. Konferencia sa koná v štúdiu WOONT na Strojárenskej 3 v Košiciach v utorok 24. novembra 2015 od 9:00 hod. do 16:00 hod. Cieľom konferencie je vyzdvihnúť úlohu kreativity v praktickom živote a ilustrovať, ako pomáha rozvíjať mesto či región, hovoriť o motivovaní mladých ľudí, aby využívali svoj tvorivý potenciál, v bežnom živote aj v práci, inšpirovať ich dobrými príkladmi zo zahraničia.

Témy konferencie:

Mladí kreatívci v slovenských biznisoch
Skúsenosti z cezhraničnej nórsko- ruskej spolupráce mladých ľudí
Miesto pre tvorivosť v súčasnom vzdelávacom systéme

3. decembra 2015 sa bude v Hoteli Yasmin v Košiciach konať konferencia Výmena skúseností a osvedčených postupov v podpore žien vo vedúcich pozíciách organizácie pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a neziskovej organizácie Srdce Slovenska. Cieľom konferencie je podpora uplatňovania žien v riadiacich pozíciách, zdieľanie skúseností, informovanie o výhodách, nástrojoch a osvedčených postupoch používaných v štátnych inštitúciách, súkromných firmách aj mimovládnych organizáciách, a prínos nových podnetov na konkrétne aktivity pre efektívnejšie zapojenie žien do riadenia hospodárskeho života.

Zdieľať na:
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter