Členská zóna |
sk
en

Pracovné skupiny

Rozsah a obsah úloh, ktoré si Košice IT Valley stanovilo, je rozsiahly. Pri našich aktivitách zapájame našich členov nielen pri ich samotnej realizácii, ale už vo fáze tvorby. V združení pre tento účel vznikli pracovné skupiny. Ich úlohou je tvoriť, koordinovať a realizovať aktivity v danej oblasti. V združení sú dnes aktívne tieto pracovné skupiny:

  • pracovná skupina Vzdelávanie
  • pracovná skupina Inovácie
  • pracovná skupina Spolupráca
  • pracovná skupina PR a marketing