Členská zóna |
sk
en

Riadiace orgány

Najvyšším riadiacim orgánom klastra Košice IT Valley je jeho Valné zhromaždenie. Ďalšie orgány sú ním tvorené, resp. volené.

Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom klastra a riadi jeho činnosť.

Správna rada je výkonným orgánom, ktorý usmerňuje a riadi činnosť združenia.

Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý dohliada na činnosť združenia.

Manažment Košice IT Valley

Kristína Kertészová

Výkonná riaditeľka // Executive Director

Andrea Kalafúsová

Senior Activity Coordinator

Petra Železníková

Junior Activity Coordinator

Dozorná rada Košice IT Valley

Marek Antal

Predseda Dozornej rady Košice IT Valley

Martin Džbor

Člen Dozornej rady Košice IT Valley

Martin Petruško

Člen Dozornej rady Košice IT Valley

Jozef Vojtko

Člen Dozornej rady Košice IT Valley

Marián Zorkovský

Člen Dozornej rady Košice IT Valley

Správna rada Košice IT Valley

Ivan Hruška

Predseda Správnej rady Košice IT Valley

Olaf Baumann

Člen Správnej rady Košice IT Valley

František Jakab

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Miloslav Karaffa

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Martin Petruš

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Jaroslav Porubän

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Marek Rešovský

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Gabriel Semanišin

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Peter Ťapák

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Valné zhromaždenie Košice IT Valley